Välj en sida

Rättslig information

.

1. Presentation av webbplatsen

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, känd som L.C.E.N., informeras användare av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ härmed om detta rättsliga meddelande.

Värd: Infomaniak – Postadress: Rue Eugène-Marziano 25 1227 Les Acacias, Schweiz

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

Användning av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ innebär fullt godkännande av de allmänna användningsvillkor som anges nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, så användare av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ uppmanas att regelbundet läsa dem.

Webbplatsen är tillgänglig från vilken plats som helst, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, utom i händelse av force majeure, planerat eller oplanerat avbrott, eller om underhåll krävs. Webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ kan inte hållas ansvarig för eventuella ändringar, avbrott eller uppskjutande av tjänster.

Webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ uppdateras regelbundet. På samma sätt kan de rättsliga meddelandena ändras när som helst: de är ändå bindande för användaren, som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att läsa dem.

3. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls.

Syftet med webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ är att tillhandahålla information om företagets alla aktiviteter.

Sim Racing strävar efter att tillhandahålla information på webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ som är så korrekt som möjligt. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för eventuella utelämnanden, felaktigheter eller underlåtenhet att uppdatera informationen, oavsett om de orsakas av företaget självt eller av tredje part som tillhandahåller informationen.

All information som lämnas på webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ är endast avsedd som information och kan komma att ändras. Informationen på webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ är inte uttömmande. De ges med förbehåll för eventuella ändringar som kan ha gjorts sedan de lades ut på nätet.

4. Avtalsbegränsningar för tekniska data.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för eventuella materiella skador som uppstår vid användning av webbplatsen. Dessutom förbinder sig webbplatsens användare att använda ny, virusfri utrustning med den senast uppdaterade webbläsaren.

5. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning.

Sim Racing är ägare till de immateriella rättigheterna eller innehar nyttjanderätten till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och programvara.

All reproduktion, representation, ändring, publicering, anpassning av alla eller delar av webbplatsens element, oavsett vilket medel eller vilken process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från : Sim Racing

All obehörig användning av webbplatsen eller något av de element som den innehåller betraktas som intrång och kommer att beivras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriella rättigheter.

Sim Racing kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador på användarens utrustning vid åtkomst till webbplatsen https://www.sim-racing.fr/, som beror antingen på användning av utrustning som inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller på förekomst av ett fel eller inkompatibilitet.

Sim Racing kan inte hållas ansvarig för någon indirekt skada (såsom förlust av marknad eller förlust av möjlighet) till följd av användningen av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/.

Interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) finns tillgängliga för användarna. Sim Racing förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som publiceras på denna plats och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall förbehåller sig Sim Racing också rätten att hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt vid meddelanden av rasistisk, förolämpande, ärekränkande eller pornografisk karaktär, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).

6. Begränsning av ansvar.

Sim Racing kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador på användarens utrustning vid åtkomst till webbplatsen https://www.sim-racing.fr/, som beror antingen på användning av utrustning som inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller på förekomst av ett fel eller inkompatibilitet.

Sim Racing kan inte hållas ansvarig för någon indirekt skada (såsom förlust av marknad eller förlust av möjlighet) till följd av användningen av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/.

Interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) finns tillgängliga för användarna. Sim Racing förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som publiceras på denna plats och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall förbehåller sig Sim Racing också rätten att hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt vid meddelanden av rasistisk, förolämpande, ärekränkande eller pornografisk karaktär, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).

7. Hantering av personuppgifter.

I Frankrike skyddas personuppgifter av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober 1995.

När du använder webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ kan följande information samlas in: webbadressen till de länkar via vilka användaren kom till webbplatsen https://www.sim-racing.fr/, användarens åtkomstleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Under alla omständigheter samlar Sim Racing endast in personlig information om användaren i syfte att tillhandahålla vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/. Användarna lämnar dessa uppgifter med full vetskap om sakförhållandena, särskilt när de själva anger dem. Användare av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ informeras sedan om huruvida de är skyldiga att tillhandahålla denna information eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, dataregister och individuella friheter har alla användare rätt att få tillgång till, korrigera och invända mot alla personuppgifter som rör dem genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran, tillsammans med en kopia av identitetshandlingen med innehavarens underskrift, där det anges till vilken adress svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs eller säljs på något medium till tredje part. Endast i det fall Sim Racing och dess rättigheter förvärvas kommer nämnda information att överföras till en potentiell köpare, som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och modifiera data i förhållande till användaren av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/.

Databaser skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

8. Hypertextlänkar och cookies.

Webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser som har upprättats med tillstånd av Sim Racing. Sim Racing har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på webbplatser som besöks på detta sätt och tar följaktligen inget ansvar i detta avseende.

Om du surfar på webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ kan det hända att cookies installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om hur en dator surfar på en webbplats. De uppgifter som samlas in på detta sätt är avsedda att underlätta senare besök på webbplatsen och används också för att mäta antalet besökare.

Om du vägrar att installera en cookie kan det hända att du inte får tillgång till vissa tjänster. Användare kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att neka installation av cookies:

I Internet Explorer: fliken Verktyg (hjulformad ikon längst upp till höger) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Klicka på OK för att bekräfta.

Firefox: Klicka på Firefox-knappen högst upp i webbläsarfönstret och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ange lagringsregler till: använd personliga inställningar för historik. Slutligen, avmarkera den för att inaktivera cookies.

I Safari: Klicka på menyikonen (symboliseras av ett kugghjul) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet “Sekretess” klickar du på Innehållsinställningar. I avsnittet “Cookies” kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka på menyikonen (symboliseras av tre horisontella linjer) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet “Sekretess” klickar du på preferenser. Under fliken “Sekretess” kan du blockera cookies.

9. Tillämplig lag och jurisdiktion.

Alla tvister som rör användningen av webbplatsen https://www.sim-racing.fr/ omfattas av fransk lag. Domstolarna i Paris har exklusiv behörighet.

10. De viktigaste berörda lagarna.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, dataregister och individuella friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

11. Ordlista.

Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder den ovan nämnda webbplatsen.

Personuppgifter: “information som, i någon form, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som den gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

11. Medlemskap

Sim-racing.fr arbetar med flera affiliation-program (Thrustmaster, Fanatec, MOZA Racing, Asetek Simsports, etc – icke uttömmande lista). Dessa partnerskap syftar till att tillhandahålla länkar till olika tjänster och produkter, vilket gör det möjligt för webbplatsen att generera ytterligare intäkter. Varje köp som görs via dessa länkar bidrar till att stödja vårt innehåll utan extra kostnad för dig.

Sim-racing.co.uk är en deltagare i Amazon EU Partner Program, ett affiliate-program som är utformat för att ge ett sätt för webbplatser att tjäna pengar genom att länka till Amazon.co.uk (eller någon annan Amazon webbplats – co.uk, ca, it, de, es …). (Som Amazon-partner gör jag en vinst på kvalificerade köp.

Som Amazon-partner gör jag en vinst på kvalificerade köp.

Amazon och Amazon-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Notez cet article

Pin It on Pinterest

FANATEC-PAKET FÖR UNDER 400 EURO
This is default text for notification bar